MoVe 2030

Over MoVe2030

In het Klimaatakkoord heeft Nederland afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen als CO2 omlaag.

U kunt hieraan een belangrijke bijdrage leveren door:

Uw gemeente maakt een Transitievisie Warmte. Daarin staat per buurt wat het alternatief voor aardgas is. En in welke buurten gestart kan worden met de overgang naar aardgasvrij. Uw gemeente wil uw idee├źn en behoeften graag meenemen. Met MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming Warmte) doet zij daar onderzoek naar.