Privacy

MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming Warmte) is ontwikkeld door het onafhankelijke marktonderzoekbureau DirectResearch en EnTra Management, adviesbureau voor warmte�transitie. Gemeenten verzamelen gegevens met behulp van vragenlijsten.

MoVe2030 is een online marktonderzoek onder burgers (huurders en eigenaren van woningen) in opdracht van uw gemeente. Deelname aan het onderzoek is anoniem; de resultaten zijn niet te herleiden tot individuele deelnemers.

Het marktonderzoek is ook uitgevoerd onder een landelijk panel, zodat uw gemeente haar lokale resultaten kan vergelijken met landelijke resultaten. Uw gemeente kan de verwerkte anonieme gegevens in een online dashboard inzien.

MoVe2030 voldoet aan de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wilt u meer weten, kijk dan bij de privacyverklaring van DirectResearch.